Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Linia trendu spadkowego (2023-05-05)

W trakcie sesji 16 maja 2023 linia trendu spadkowego została przebita, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA