Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Podwójne dno (2023-07-04)

Target po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 10 sierpnia 2023. W momencie wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 32,51 na .

REKLAMA