Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Linia trendu spadkowego (2023-08-28)

Podczas sesji 29 sierpnia 2023 linia trendu spadkowego została przebita. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA