Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Kanał zniżkujący (2023-08-03)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji zniżkującego kanału została osiągnięta 18 września 2023. W dniu, w którym doszło do wybicia, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 26,46 na .

REKLAMA