Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Szybki wzrost (2023-10-18)

20 października 2023 zaszło wybicie dołem formacji szybkiego wzrostu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 13,94 na .

REKLAMA