Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Podwójne dno (2024-02-23)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 4 marca 2024. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 18,74 na ok. .

REKLAMA