Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Linia trendu spadkowego (2024-04-24)

W trakcie sesji 10 maja 2024 linia trendu spadkowego została przebita, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA