Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Trzy zwyżkujące dołki (2024-06-03)

Podczas sesji 5 czerwca 2024 zaszło wybicie w dół z formacji trzech zwyżkujących dołków, przy wolumenie średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 19,02 na ok. .

REKLAMA