Nazwa / Typ formacji
PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Klin zniżkujący (2018-01-01)
REKLAMA