Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2018-03-15)

W trakcie sesji 28 marca 2018 formacja oRGR została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 8,90 na .

REKLAMA