Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Podwójne dno (2018-04-05)

23 maja 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix wyznaczył szanse na spadek do 8,36 na ok. .

REKLAMA