Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Opór (2018-05-11)

7 listopada 2018 opór został pokonany, przy wolumenie obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA