Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Podwójne dno (2018-08-14)

Podczas sesji 6 listopada 2018 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 12,49 na .

REKLAMA