Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Linia trendu spadkowego (2018-09-20)

Podczas sesji 27 września 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA