Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2018-12-13)

Podczas sesji 21 grudnia 2018 doszło do wybicia dołem formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego, przy wolumenie obrotów średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 8,23 na ok. .

REKLAMA