Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-02-25)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 13 marca 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, ATmatix wyznaczył szanse na osiągnięcie ceny 10,41 na .

REKLAMA