Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Podwójne dno (2019-03-21)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 12 kwietnia 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 9,19 na .

REKLAMA