Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Linia trendu wzrostowego (2019-03-21)

REKLAMA