Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Linia trendu wzrostowego (2019-03-21)

W trakcie sesji 22 marca 2019 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA