Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Linia trendu wzrostowego (2019-03-08)

14 marca 2019 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA