Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-04-18)

W trakcie sesji 9 lipca 2019 doszło do wybicia w górę z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy wolumenie średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 10,27 na .

REKLAMA