Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Linia trendu spadkowego (2019-06-14)

REKLAMA