Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Podwójne dno (2019-06-19)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 20 sierpnia 2019. W dniu wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 7,46 na ok. .

REKLAMA