Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Kanał zniżkujący (2019-08-26)

Formacja zniżkującego kanału została wypełniona 4 września 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 7,92 na ok. .

REKLAMA