Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2019-10-17)

Poziom docelowy po wybiciu górą z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 8 listopada 2019. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 9,49 na ok. .

REKLAMA