Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Szybki wzrost (2020-03-20)

Podczas sesji 6 kwietnia 2020 doszło do wybicia górą formacji szybkiego wzrostu. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix oszacował szanse na wzrost do 6,25 na ok. .

REKLAMA