Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Szybki wzrost (2020-03-20)

Formacja szybkiego wzrostu została wypełniona 5 czerwca 2020. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 6,25 na ok. .

REKLAMA