Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Szybki wzrost (2020-06-12)

REKLAMA