Nazwa / Typ formacji

PGE Polska Grupa Energetyczna SA / Podwójny szczyt (2020-06-22)

17 lipca 2020 formacja podwójnego szczytu została potwierdzona wybiciem w dół. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 5,19 na ok. .

REKLAMA