Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Szybki wzrost (2020-09-29)

Podczas sesji 28 października 2020 doszło do wybicia dołem formacji szybkiego wzrostu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 4,14 na ok. .

REKLAMA