Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Podwójny szczyt (2021-04-08)

W trakcie sesji 12 kwietnia 2021 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 9,57 na .

REKLAMA