Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2021-06-21)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji RGR został osiągnięty 6 lipca 2021. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 8,99 na ok. .

REKLAMA