Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2021-08-09)

Podczas sesji 12 sierpnia 2021 doszło do wybicia w górę z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 10,77 na ok. .

REKLAMA