Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Linia trendu wzrostowego (2021-09-23)

Podczas sesji 24 września 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA