Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Wsparcie (2021-11-24)

W trakcie sesji 25 listopada 2021 doszło do przebicia wsparcia, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA