Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Podwójne dno (2021-12-16)

Cena docelowa po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna została osiągnięta 3 marca 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 9,95 na .

REKLAMA