Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2021-12-23)

21 lutego 2022 formacja oRGR została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy szanse na spadek do 5,68 na .

REKLAMA