Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2022-02-15)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji oRGR został osiągnięty 2 marca 2022. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 9,34 na .

REKLAMA