Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Linia trendu spadkowego (2022-02-04)

Podczas sesji 9 lutego 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA