Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Podwójne dno (2022-02-08)

W trakcie sesji 21 lutego 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana. Wielkość wolumenu była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 6,18 na ok. .

REKLAMA