Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Podwójny szczyt (2022-05-19)

Podczas sesji 23 maja 2022 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy wolumenie średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na wzrost do 13,20 na ok. .

REKLAMA