Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2022-07-11)

Cena docelowa po wybiciu w dół z formacji RGR została osiągnięta 24 sierpnia 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 8,30 na .

REKLAMA