Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Podwójne dno (2022-09-19)

Podczas sesji 26 września 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 4,81 na ok. .

REKLAMA