Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Kanał zniżkujący (2022-10-07)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji zniżkującego kanału został osiągnięty 21 października 2022. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 4,75 na ok. .

REKLAMA