Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Trójkąt (2023-01-16)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji trójkąta został osiągnięty 16 marca 2023. W dniu, w którym doszło do wybicia, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 5,86 na .

REKLAMA