Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2023-01-25)

REKLAMA