Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Linia trendu wzrostowego (2023-02-08)

W trakcie sesji 22 lutego 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA