Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Podwójne dno (2023-03-30)

Formacja podwójnego dna została wypełniona 14 kwietnia 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 6,75 na ok. .

REKLAMA