Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-03-31)

Poziom docelowy po wybiciu górą z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 2 maja 2023. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 6,95 na .

REKLAMA