Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2023-05-19)

REKLAMA