Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Podwójny szczyt (2023-05-24)

Cena docelowa po wybiciu w górę z formacji podwójnego szczytu została osiągnięta 23 sierpnia 2023. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na wzrost do 9,19 na ok. .

REKLAMA