Nazwa / Typ formacji

PGE SA / Podwójny szczyt (2023-05-03)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 17 lipca 2023. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 7,94 na ok. .

REKLAMA